Użytkowników online: 43

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło ćakra


Definicje krzyżówkowe hasła ćakra na naszym serwerze:
1. [Historia] czakra, w Indiach symbol w?adzy królewskiej
2. [Filozofia] czakram
3. [Filozofia] czakra
4. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych maj?ce wp?yw na zdrowie fizyczne cz?owieka
5. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych maj?ce wp?yw na zdrowie mentalne cz?owieka
6. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych maj?ce wp?yw na zdrowie emocjonalne cz?owieka
7. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych maj?ce wp?yw na zdrowie duchowe cz?owieka
8. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych umiejscowionych w ludzkim ciele lub w skorupie ziemskiej
9. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych umiejscowionych w ludzkim ciele
10. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych umiejscowionych w skorupie ziemskiej
11. [Mitologia] dysk ?miertelna bro? indyjskiego monarchy ?wiata ?akrawartina podbi?a ca?y ?wiat
12. [Mitologia] dysk wprawiony w ruch podbija ca?y ?wiat przez ?akrawartina indyjskiego monarchy ?wiata
13. [Mitologia] w tradycji hinduskiej ?miertelna bro? dysk wprawiony w ruch przez ?akrawartina
14. [Filozofia] ?akram
15. [Filozofia] wed?ug wierze? religii dharmicznych oraz ezoteryków o?rodek energetyczny w ciele
16. [Filozofia] o?rodek w ciele krzy?uj?cych si? kana?ów energetycznych nadi i gromadzonej energii prana
17. [Filozofia] rozwijanie w ciele tego o?rodka prowadzi do rozwoju wewn?trznego i duchowego wyzwolenia
18. [Filozofia] o?rodek ten odbiera magazynuje i promieniuje energi? konieczn? do ?ycia istot
19. [Filozofia] kana?y energetyczne stanowi? sk?adnik wierze? g?ównie hinduizmu i buddyzmu tantrycznego
20. [Filozofia] wg wierze? ezoteryków o?rodek energetyczny w ciele gdzie spotykaj? si? kana?y energetyczne
21. [Filozofia] wg religii indyjskich o?rodek energetyczny w ciele gdzie spotykaj? si? kana?y energetyczne
22. [Filozofia] wyró?nia si? 7 g?ównych z których ka?dej przypisywany jest inny kolor, funkcja i po?o?enie
23. [Filozofia] tantra buddyjska zwykle uznaje tylko cztery …y
24. [Edukacja] z sanskrytu ko?o ?rodek
25. [Filozofia] rozwijanie ich wg wierze? prowadzi? do rozwoju wewn?trznego i duchowego o?wiecenia
26. [Filozofia] o?rodki si?y duchowej i fizycznej umiejscowione w subtelnym lub eterycznym ciele cz?owieka
27. [Prawo i polityka] w Indiach symbol w?adzy królewskiej

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła ćakra w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła ćakra: 2015-07-20

<< Zgłoś błąd w haśle ćakra >>

Hasło ćakra zostało do tej pory wyświetlone 4160 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła ćakra:
Zbig, hiker

Komentarze do hasła "ćakra" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.09333 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2019 © Portal Krzyżówki Info