Użytkowników online: 19

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło ćakram


Definicje krzyżówkowe hasła ćakram na naszym serwerze:
1. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych maj?ce wp?yw na zdrowie fizyczne cz?owieka
2. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych maj?ce wp?yw na zdrowie mentalne cz?owieka
3. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych maj?ce wp?yw na zdrowie emocjonalne cz?owieka
4. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych maj?ce wp?yw na zdrowie duchowe cz?owieka
5. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych umiejscowionych w ludzkim ciele lub w skorupie ziemskiej
6. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych umiejscowionych w ludzkim ciele
7. [Filozofia] jedno z centrów energetycznych umiejscowionych w skorupie ziemskiej
8. [Filozofia] ?akra
9. [Filozofia] czakra
10. [Filozofia] czakram
11. [Filozofia] tantra buddyjska zwykle uznaje tylko cztery …y
12. [Filozofia] wed?ug wierze? religii dharmicznych oraz ezoteryków o?rodek energetyczny w ciele
13. [Filozofia] o?rodek w ciele krzy?uj?cych si? kana?ów energetycznych nadi i gromadzonej energii prana
14. [Filozofia] rozwijanie w ciele tego o?rodka prowadzi do rozwoju wewn?trznego i duchowego wyzwolenia
15. [Filozofia] o?rodek ten odbiera magazynuje i promieniuje energi? konieczn? do ?ycia istot
16. [Filozofia] kana?y energetyczne stanowi? sk?adnik wierze? g?ównie hinduizmu i buddyzmu tantrycznego
17. [Filozofia] wg wierze? ezoteryków o?rodek energetyczny w ciele gdzie spotykaj? si? kana?y energetyczne
18. [Filozofia] wg religii indyjskich o?rodek energetyczny w ciele gdzie spotykaj? si? kana?y energetyczne
19. [Filozofia] wyró?nia si? 7 g?ównych z których ka?dej przypisywany jest inny kolor, funkcja i po?o?enie
20. [Edukacja] z sanskrytu ko?o ?rodek
21. [Filozofia] rozwijanie ich wg wierze? prowadzi? do rozwoju wewn?trznego i duchowego o?wiecenia
22. [Filozofia] o?rodki si?y duchowej i fizycznej umiejscowione w subtelnym lub eterycznym ciele cz?owieka
23. [Prawo i polityka] w Indiach symbol w?adzy królewskiej

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła ćakram w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła ćakram: 2015-07-20

<< Zgłoś błąd w haśle ćakram >>

Hasło ćakram zostało do tej pory wyświetlone 2327 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła ćakram:
hiker

Komentarze do hasła "ćakram" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.10784 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2019 © Portal Krzyżówki Info