Użytkowników online: 157

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło Baba


Definicje krzyżówkowe hasła Baba na naszym serwerze:
1. [Przysłowia] ona z wozu, koniom l?ej
2. [Literatura] Ali i 40 rozbójników
3. [Technika] cz??? kafara
4. [Przysłowia] sia?a mak
5. [Gastronomia] wielkanocne ciasto
6. [Gastronomia] wielkanocny wypiek
7. [Przysłowia] diab?u ?eb by urwa?a
8. [Przysłowia] bab? ca?uje, a za oczy obgaduje
9. [Przysłowia] ona swoje, a ch?op swoje
10. [Przysłowia] czego nie zrobi j?zykiem, to krzykiem
11. [Technika] ?e?ski element kafara
12. [Medycyna] dojrza?a kobieta
13. o m??czy?nie tchórzliwym, nie?mia?ym, zniewie?cia?ym, fajt?apa
14. [Sztuka] pos?g kamienny, zwykle kobiety z pucharem lub rogiem w r?ku (od 2 tys. lat p.n.e. do XII w. n.e.)
15. [Geografia] przyl?dek w Turcji, na pó?wyspie Azja Mniejsza
16. [Gastronomia] "damskie" ciasto
17. [Religie] tytu? indyjskiego przewodnika duchowego
18. [Literatura] ?artobliwie o kobiecie
19. [Literatura] potocznie wiejska kobieta
20. [Przysłowia] potrafi ul?y? koniom
21. [Przysłowia] sprytniejsza od diab?a
22. przysz?a do lekarza
23. [Gry] dawniej jedno z okre?le? szachowej figury hetmana
24. [Gastronomia] wyrasta w formie
25. [Gastronomia] wypiek na ?wi?to Paschy
26. [Literatura] nowela Józefa Franciszka Blizi?skiego
27. [Zoologia] ryba, gobius, rodzina babek
28. pani na deser
29. potocznie - boja?liwy, s?aby, lub zniewie?cia?y m??czyzna
30. [Sztuka] Corneliu, 1906-97, malarz rumu?ski
31. [Przysłowia] starej - diabe? gra na skrzypcach do ta?ca
32. [Przysłowia] ulga dla koni, jak wysi?dzie
33. [Geografia] Baba Burun;przyl?dek w Turcji,na p?w. Azja Mn.;najdalej na zachód wysuni?ty punkt Azji
34. [Sztuka] kamienny pos?g kobiety (Europa i Azja )
35. ciasto na wozie
36. [Przysłowia] sia?a ... mak
37. mo?e by? lukrowana
38. [Technika] m?ot kafaru
39. [Geografia] rzeka maj?ce swe ?ród?o w Olkuszu
40. [Przysłowia] ... o szydle, a dziad o powidle
41. [Przysłowia] ... swoje, a ch?op swoje
42. [Przysłowia] ch?op do kielni, ... do patelni
43. [Przysłowia] czego diabe? nie wie, ... mu podpowie
44. [Przysłowia] nie mia?a ... k?opotu, kupi?a sobie prosi?
45. [Przysłowia] tere-fere kuku, strzela ... z ?uku
46. [Przysłowia] ... bez brzucha, jak garnek bez ucha
47. [Gastronomia] ... ghanug - puree z duszonych bak?a?anów i tahiny
48. babsko , babsztyl , babon , babiszon , babus , kobieta , kobiecina
49. kobita , facetka , stara
50. ?ona , ma??onka , wspó?ma??onka , ?lubna , po?owica , narzeczona
51. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie; wymoczek , mi?czak , fajt?apa , gamajda
52. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie; gamo? , safandu?a , niedojda , niemota
53. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie; niezdara, niezgraba, niezgu?a, niezgrabiasz
54. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie;niedo??ga, niedorajda, wyskrobek, nieudacznik
55. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie; ciamajda , ciemi?ga , pata?ach , oferma
56. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie; lebiega, fujara, noga, tr?ba, faja, ciel?
57. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie; ciapa , ciapciak , mazepa , tchórz , cykor
58. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie; strachaj?o , beksa , beksalala , p?aczka
59. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie; p?aczek , p?aksa , ecie-pecie, ofiara (losu)
60. [Literatura] w przeno?ni o m??czy?nie; sierota , kaleka (?yciowa) , trz?sidupa
61. [Literatura] wiejska kobieta potocznie
62. [Literatura] Jaga lub Ali
63. [Literatura] Ali lub Jaga
64. kumka znajoma
65. [Technika] do wbijania pali
66. [Gastronomia] ciasto w postaci ?ci?tego sto?ka
67. [Technika] s?u?y do wbijania pali w ziemi?
68. [Gastronomia] wypiek wielkanocny
69. [Technika] kafar bez niej jest nieu?yteczny
70. [Gastronomia] dama jak najbardziej wielkanocna
71. ?art. dojrza?a kobieta
72. kobieta zajmuj?ca si? znachorstwem
73. kopka ze snopków zbo?a, ustawiona na polu
74. pos?g kamienny kobiety w stepowych krajach Europy i Azji
75. [Technika] rodzaj m?ota do ubijania
76. [Technika] stempel
77. [Przysłowia] rozsiad?a si? na wielkanocnym stole
78. [Gastronomia] wypiek cukierniczy
79. [Przysłowia] z wozu, koniom l?ej
80. [Literatura] z dziadem
81. [Technika] wbija pale
82. [Technika] wbija pale w grunt
83. [Gastronomia] pieczywo wielkanocne
84. [Technika] tzw. pieniek a. bitnia w kafarze
85. [Literatura] ksantypa
86. [Geografia] jezioro w gminie Pobiedziska
87. ... z wozu, koniom l?ej
88. [Gastronomia] lukrowana w formie
89. [Przysłowia] w dowcipach chodzi tylko do lekarza
90. wielkanocna dama
91. kobieta
92. [Gastronomia] rodzaj ciasta
93. niezaradny m??czyzna
94. [Religie] figura kamienna o znaczeniu kultowym na cmentarzach ?rod. Azji
95. [Technika] kloc drewniany s?u??cy flisakom jako s?up cumowniczy
96. dama najlepiej wbijaj?ca pale
97. obci??enie furmanki
98. skuteczniejsza od diab?a
99. [Geografia] najdalej na zachód wysuni?ty punkt Azji
100. t?ga kobieta
101. ciasto-sto?ek
102. stara kobieta
103. [Gastronomia] placek dro?d?owy
104. [Przysłowia] masz cela, jak go?a … z wesela
105. ciasto na Wielkanoc
106. ?wi?teczny wypiek
107. lukrowany wypiek
108. wypiek na wielkanoc
109. ...-Jaga
110. wielkanocna na stole
111. wielkanocna - na stole
112. [Przysłowia] ...z wozu, koniom l?ej
113. piaskowy wypiek
114. [Gastronomia] dro?d?owa na Wielkanoc
115. by? sobie dziad i...
116. [Geografia] cz??? wsi Krzykasy w woj. wielkopolskim, w powiecie ?redzkim, w gminie Krzykosy
117. [Geografia] wie? w woj. mazowieckim, w powiecie ostro??ckim, w gminie ?yse
118. wielkanocna z formy
119. obok ch?opa
120. potocznie - boja?liwy, s?aby, b?d? zniewie?cia?y m??czyzna
121. potocznie - boja?liwy, s?aby, albo zniewie?cia?y m??czyzna
122. ...-Jaga, wied?ma
123. bez niej koniom l?ej
124. [Mitologia] bogini w mitologii sumeryjskiej
125. [Geografia] wie? w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypi?skim, w gminie Skrwilno
126. [Geografia] wie? w województwie mazowieckim, w powiecie ostro??ckim, w gminie ?yse
127. [Geografia] wie? w województwie wielkopolskim, w powiecie ?redzkim, w gminie Krzykosy
128. [Geografia] potok, dop?yw Czerwonej, na Pobrze?u Koszali?skim
129. [Geografia] struga, dop?yw Klaskawskiej Strugi
130. [Geografia] rzeka, dop?yw Szto?y, okresowo p?yn?ca przez Olkusz i Bukowno
131. [Geografia] struga, dop?yw Warty
132. [Geografia] rzeka, dop?yw Ghelin?a Mare w Rumunii
133. [Geografia] rzeka, dop?yw Putny w Rumunii
134. [Geografia] pasmo górskie w po?udniowej Macedonii
135. [Geografia] Stara ... - staw w Poznaniu
136. element kafara
137. [Technika] m?ot do wbijania pali w ziemi?
138. ?ci?ty sto?ek z lukrem
139. ...-Jaga z bajki
140. sprytniejsza ni? diabe?
141. kupi?a sobie prosi?
142. ?wi?teczny wypiek z lukrem
143. piaskowa na stole
144. sia?a... mak
145. schodz?c z wozu ul?y koniom
146. [Geografia] osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogile?skim, w gminie Mogilno
147. [Gastronomia] rodzaj ciasta dro?d?owego
148. [Prawo i polityka] w hindi znaczy Ojciec i jest cz?sto stosowanym tytu?em w Indiach
149. kobieta z dowcipów
150. do pary z dziadem
151. [Mitologia] w mitologii sumeryjskiej bogini czczona w mie?cie Lagasz
152. [Geografia] szczyt w Beskidzie Niskim
153. [Geografia] szczyt w S?owackim Raju
154. wielkanocna pani na stole
155. na wielkanocnym stole
156. ciasto z wielkanocnego sto?u
157. wypiek obok pisanek
158. ciasto pieczone w dużej formie
159. ciasto na wielkanocnym stole
160. może być lukrowana
161. przychodzi... do lekarza
162. ciasto w formie stożka
163. ...z wozu, koniom lżej

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła Baba w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła Baba: 2018-11-23

<< Zgłoś błąd w haśle Baba >>

Hasło Baba zostało do tej pory wyświetlone 14998 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła Baba:
Admin, 4ANNA4, garcia, kawa, Butra, medyk, nec1, Zbig, radzio, lecht, zbychu, Jacusiek, marcin, Tezeusz67., Jędrek, ebudaj, Wenia, hiker, 12345, osoba2, powertee

Komentarze do hasła "Baba" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.33336 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2018 © Portal Krzyżówki Info