Użytkowników online: 22

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło Sala


Definicje krzyżówkowe hasła Sala na naszym serwerze:
1. [Edukacja] lekcyjna w szkole
2. [Edukacja] aula na uczelni
3. [Medycyna] operacyjna w szpitalu
4. [Edukacja] gimnastyczna
5. [Edukacja] aula na wy?szej uczelni
6. [Historia] balowa w zamku
7. [Technika] balowe lokum
8. [Sport] gimnastyczna lub operacyjna
9. [Sport] gimnastyczna w szkole
10. [Edukacja] klasa szkolna
11. [Muzyka] Nicola, 1713-1801, w?oski kompozytor, pedagog i teoretyk muzyki
12. [Technika] konferencyjna albo balowa
13. [Technika] balowa w pa?acu
14. z tronem - tronowa
15. [Muzyka] ca?a ?piewa?a
16. [Muzyka] koncertowa w filharmonii
17. [Technika] reprezentacyjne pomieszczenie
18. [Geografia] miasto w pó?nocnym Maroku, przy uj?ciu rzeki Bu Raghragh;
19. [Muzyka] izba du?a przeznaczona na koncerty
20. [Literatura] "... samobójców" Komasy
21. [Technika] wn?trze w budynku
22. [Prawo i polityka] rozpraw lub balowa
23. [Medycyna] np. izolatka
24. [Edukacja] wyk?adowa - to aula
25. np. kinowa
26. [Geografia] Ša?a ; miasto w S?owacji, w kraju nitrza?skim.
27. [Geografia] miasto w Szwecji w regionie Västernorrland.
28. [Technika] komnata lub klasa
29. [Medycyna] szpitalny pokój
30. [Technika] salka, aula, klasa
31. [Edukacja] audytorium, pomieszczenie
32. przen. publiczno??, uczestnicy, widownia
33. przen. widzowie, s?uchacze, zebrani
34. przen. audytorium, forum, publika
35. [Prawo i polityka] s?dowa lub konferencyjna
36. [Sport] balowa lub gimnastyczna
37. [Sport] koncertowa lub gimnastyczna
38. [Gastronomia] balowa lub jadalna
39. [Sztuka] kinowa lub szpitalna
40. [Medycyna] pomieszczenie szpitalne
41. [Technika] pokój w pa?acu
42. [Technika] komnata
43. [Prawo i polityka] pokój obrad
44. [Medycyna] operacyjna
45. [Gastronomia] jadalna lub balowa
46. [Edukacja] wyk?adowa du?a
47. [Edukacja] aula
48. [Prawo i polityka] balowa lub rozpraw
49. [Prawo i polityka] ?lubów, z Urz?dzie Stanu Cywilnego
50. [Sport] gimnastyczna lub koncertowa
51. [Technika] mi?dzy pokojem a aul?
52. [Edukacja] klasa w szkole
53. [Technika] kinowa - pe?na widzów
54. [Technika] kongresowa w Warszawie
55. [Medycyna] pokój szpitalny, du?y
56. [Sport] mo?e by? gimnastyczna
57. [Technika] szpitalna lub kinowa
58. [Edukacja] np. gimnastyczna
59. [Technika] lokal obszerny
60. [Technika] balowa izba
61. [Technika] kinowa lub gimnastyczna
62. [Edukacja] wyk?adowa na uczelni
63. [Technika] pomieszczenie du?e
64. [Edukacja] w szkole gimnastyczna
65. [Technika] pokój du?y
66. [Prawo i polityka] konferencyjna lub s?dowa
67. [Edukacja] wyk?adowa
68. [Edukacja] wyk?adowa lub audiencyjna
69. [Medycyna] operacyjna lub wyk?adowa
70. [Technika] pokój do ta?ców
71. [Literatura] hall, zebrani, pracownia
72. [Technika] pokój balowy
73. [Prawo i polityka] s?dowa lub tronowa
74. i balowa, i szpitalna
75. [Technika] operacyjna lub lekcyjna
76. [Technika] konferencyjna lub balowa
77. [Literatura] "... samobójców" Jana Komasy
78. [Przysłowia] pokój w salamandrze
79. balowa lub audiencyjna
80. mo?e by? rozpraw
81. audiencyjna lub wyk?adowa
82. s?dowa lub kinowa
83. tronowa lub balowa
84. wyk?adowa lub koncertowa
85. uczelniana aula
86. konferencyjna lub rozpraw
87. koncertowa albo gimnastyczna
88. rozpraw w s?dzie
89. operacyjna lub balowa
90. operacyjna albo balowa
91. konferencyjna b?d? balowa
92. niejedna w pa?acu
93. balowa lub opercyjna
94. balowa albo operacyjna
95. du?y pokój
96. wyk?adowa lub taneczna
97. wyk?adowa albo taneczna
98. taneczna lub wyk?adowa
99. taneczna albo wyk?adowa
100. s?dowa lub balowa
101. bankietowa lub koncertowa
102. bankietowa albo koncertowa
103. bankietowa b?d? koncertowa
104. koncertowa lub bankietowa
105. koncertowa albo bankietowa
106. koncertowa b?d? bankietowa
107. niejedna w szpitalu
108. konferencyjna albo s?dowa
109. konferencyjna b?d? s?dowa
110. s?dowa albo konferencyjna
111. s?dowa b?d? konferencyjna
112. [Edukacja] du?e pomieszczenie
113. operacyjna lub zabiegowa
114. operacyjna albo zabiegowa
115. operacyjna b?d? zabiegowa
116. zabiegowa lub operacyjna
117. zabiegowa albo operacyjna
118. zabiegowa b?d? operacyjna
119. ca?a... ?piewa z nami
120. balowa na zamku
121. balowa albo gimnastyczna
122. balowa b?d? gimnastyczna
123. gimnastyczna lub balowa
124. gimnastyczna albo balowa
125. gimnastyczna b?d? balowa
126. audiencyjna w pa?acu
127. [Geografia] miasto w pó?nocnym Maroku
128. balowa lub s?dowa
129. balowa albo s?dowa
130. balowa b?d? s?dowa
131. s?dowa albo balowa
132. s?dowa b?d? balowa
133. [Film] "... samobójców", film Jana Komasy
134. wyk?adowa lub balowa
135. wyk?adowa albo balowa
136. wyk?adowa b?d? balowa
137. balowa lub wyk?adowa
138. balowa albo wyk?adowa
139. balowa b?d? wyk?adowa
140. rozpraw albo balowa
141. rozpraw b?d? balowa
142. balowa albo rozpraw
143. balowa b?d? rozpraw
144. koncertowa lub operacyjna
145. koncertowa albo operacyjna
146. koncertowa b?d? operacyjna
147. operacyjna lub koncertowa
148. operacyjna albo koncertowa
149. operacyjna b?d? koncertowa
150. ...rozpraw w s?dzie
151. operacyjna lub konferencyjna
152. operacyjna albo konferencyjna
153. operacyjna b?d? konferencyjna
154. konferencyjna lub operacyjna
155. konferencyjna albo operacyjna
156. konferencyjna b?d? operacyjna
157. gimnastyczna albo operacyjna
158. gimnastyczna b?d? operacyjna
159. operacyjna lub gimnastyczna
160. operacyjna albo gimnastyczna
161. operacyjna b?d? gimnastyczna
162. widowiskowa lub gimnastyczna
163. widowiskowa albo gimnastyczna
164. widowiskowa b?d? gimnastyczna
165. gimnastyczna lub widowiskowa
166. gimnastyczna albo widowiskowa
167. gimnastyczna b?d? widowiskowa
168. [Sport] gimnastyczna - z drabinkami
169. [Technika] wielki pokój
170. pomieszczenie na konferencje
171. rozpraw lub gimnastyczna
172. rozpraw albo gimnastyczna
173. rozpraw b?d? gimnastyczna
174. gimnastyczna lub rozpraw
175. gimnastyczna albo rozpraw
176. gimnastyczna b?d? rozpraw
177. i balowa, i operacyjna
178. i operacyjna, i balowa
179. tronowa albo balowa
180. tronowa b?d? balowa
181. balowa lub tronowa
182. balowa albo tronowa
183. balowa b?d? tronowa
184. aula, du?y pokój
185. du?y pokój, aula
186. Dario (1912 - 2005), w?oski muzyk, poeta, pisarz
187. balowa bądź rozpraw
188. rozpraw bądź balowa
189. operacyjna lub wykładowa
190. operacyjna albo wykładowa
191. operacyjna bądź wykładowa
192. wykładowa lub operacyjna
193. wykładowa albo operacyjna
194. wykładowa bądź operacyjna
195. gimnastyczna bądź balowa
196. balowa bądź gimnastyczna
197. gimnastyczna bądź widowiskowa
198. widowiskowa bądź gimnastyczna
199. balowa w pałacu
200. zabiegowa bądź operacyjna
201. operacyjna bądź zabiegowa
202. bankietowa bądź koncertowa
203. koncertowa bądź bankietowa
204. konferencyjna lub sądowa
205. konferencyjna albo sądowa
206. konferencyjna bądź sądowa
207. sądowa bądź koncertowa
208. sądowa lub koncertowa
209. sądowa albo koncertowa
210. balowa bądź wykładowa
211. balowa lub wykładowa
212. balowa albo wykładowa
213. wykładowa lub balowa
214. wykładowa albo balowa
215. wykładowa bądź balowa
216. balowa bądź sądowa
217. balowa lub sądowa
218. balowa albo sądowa
219. sądowa lub balowa
220. sądowa albo balowa
221. sądowa bądź balowa
222. duże pomieszczenie
223. wykładowa na uczelni
224. wykładowa lub taneczna
225. wykładowa albo taneczna
226. wykładowa bądź taneczna
227. taneczna lub wykładowa
228. taneczna albo wykładowa
229. taneczna bądź wykładowa
230. kinowa albo gimnastyczna
231. kinowa bądź gimnastyczna
232. gimnastyczna lub kinowa
233. gimnastyczna albo kinowa
234. gimnastyczna bądź kinowa
235. konferencyjna bądź operacyjna
236. może być rozpraw
237. cała śpiewała
238. koncertowa lub wykładowa
239. koncertowa albo wykładowa
240. koncertowa bądź wykładowa
241. wykładowa lub koncertowa
242. wykładowa albo koncertowa
243. wykładowa bądź koncertowa
244. miejsce konferencji
245. ...rozpraw w sądzie
246. audiencyjna lub wykładowa
247. audiencyjna albo wykładowa
248. audiencyjna bądź wykładowa
249. wykładowa lub audiencyjna
250. wykładowa albo audiencyjna
251. wykładowa bąź audiencyjna
252. rozpraw bądź gimnastyczna
253. gimnastyczna bądź rozpraw
254. operacyjna lub tronowa
255. operacyjna albo tronowa
256. operacyjna bądź tronowa
257. tronowa lub operacyjna
258. tronowa albo operacyjna
259. tronowa bądź operacyjna
260. ...ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego
261. obrad lub operacyjna
262. obrad albo operacyjna
263. obrad bądź operacyjna
264. operacyjna lub obrad
265. operacyjna albo obrad
266. operacyjna bądź obrad
267. aula na wyższej uczelni
268. gimnastyczna... z drabinkami
269. balowa lub operacyjna
270. balowa bądź operacyjna
271. operacyjna bądź balowa
272. koncertowa lub sądowa
273. koncertowa albo sądowa
274. koncertowa bądź sądowa
275. koncertowa bądź operacyjna
276. operacyjna bądź koncertowa
277. koncertowa lub konferencyjna
278. koncertowa albo konferencyjna
279. koncertowa bądź konferencyjna
280. konferencyjna lub koncertowa
281. konferencyjna albo koncertowa
282. konferencyjna bądź koncertowa

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła Sala w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła Sala: 2018-09-16

<< Zgłoś błąd w haśle Sala >>

Hasło Sala zostało do tej pory wyświetlone 10080 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła Sala:
Admin, orion, lecht, adriano, Zbig, lesio33, marcin, Wenia, Butra, dyta88, Jędrek, AD, Jacusiek, nec1, hiker, zbychu, medyk, StanLut

Komentarze do hasła "Sala" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.16596 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2019 © Portal Krzyżówki Info