Użytkowników online: 176

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło artykulacja


Definicje krzyżówkowe hasła artykulacja na naszym serwerze:
1. [Technika] rozcz?onkowanie p?aszczyzny
2. [Medycyna] zgryz; ruchy i uk?ad narz?dów mowy niezb?dne do wymówienia danej g?oski
3. [Muzyka] sposób wydobywania nast?puj?cych po sobie albo wspó?brzmi?cych d?wi?ków
4. [Medycyna] po??czenie ko?ci (staw)
5. [Sztuka] rozdzia? p?aszczyzny za pomoc? elementów architektonicznych
6. [Literatura] werbalizacja , wyra?anie
7. [Medycyna] wymowa
8. [Muzyka] sposób wydobywania d?wi?ków
9. [Edukacja] wymawianie g?oski
10. [Edukacja] ruchy oraz uk?ad narz?dów mowy
11. [Muzyka] jeden z elementów okre?laj?cy sposób wzbudzania d?wi?ków
12. [Muzyka] czyste i wyra?ne realizowanie d?wi?ków
13. [Prawo i polityka] wypowiadanie swoich pogl?dów, opinii
14. [Medycyna] ruchy ?uchwy w stosunku do szcz?ki
15. ruchy i układ narządów mowy podczas wymawiania głosek
16. [Muzyka] sposób wydobywania dźwięków przez śpiewaka lub instrumentalistę
17. [Muzyka] w śpiewie koloraturowym: czyste i wyraźne realizowanie dźwięków
18. [Medycyna] ruchy żuchwy w stosunku do szczęki

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła artykulacja w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła artykulacja: 2018-06-12

<< Zgłoś błąd w haśle artykulacja >>

Hasło artykulacja zostało do tej pory wyświetlone 6067 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła artykulacja:
garcia, Zbig, Jędrek, zbychu

Komentarze do hasła "artykulacja" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.01833 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2018 © Portal Krzyżówki Info