Użytkowników online: 138

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło forma


Definicje krzyżówkowe hasła forma na naszym serwerze:
1. [Technika] szablon, wykrój
2. [Ubrania i moda] krój, fason
3. [Sport] osi?gana wskutek treningu
4. [Technika] nadaje odpowiedni kszta?t odlewowi
5. [Sport] budowana na zawody
6. [Sport] kondycja dru?yny
7. [Matematyka] wielomian jednorodny wielu zmiennych
8. [Technika] krawiecki szablon, wykrój
9. [Technika] wygl?d czego?
10. [Sport] efekt intensywnego treningu
11. [Technika] odlewnicze naczynie
12. kszta?t , posta? , wygl?d
13. uk?ad , u?o?enie , struktura
14. budowa , konstrukcja , proporcje
15. uformowanie , ukszta?towanie , zarys
16. obrys , rysunek , plan
17. profil , oddanie , oblicze
18. styl , istota , odmiana , rodzaj
19. [Medycyna] samopoczucie , wydolno?? , sprawno??
20. [Medycyna] wytrzyma?o?? , potencja? , zdrowie
21. [Technika] matryca , wzór , wzornik
22. [Technika] szablon , sztanca , wykrój
23. [Sport] stan sprawno?ci fizycznej
24. pozór, formu?a
25. [Literatura] j?zyk, styl, posta? wyrazu
26. [Gastronomia] naczynie do wypiekania bab itp.
27. kszta?tuje babk?
28. [Sport] modelowy stan sprawno?ci
29. [Sport] szablon potreningowy?
30. fason, krój
31. kszta?t tre?ci
32. kszta?t, posta? lub wykrój
33. [Sport] sportowiec o ni? dba
34. [Medycyna] trzeba si? nachodzi?, ?eby j? utrzyma?
35. [Sport] szlifowana przez sportowca na treningu
36. przejaw czego?
37. [Technika] uk?ad skoordynowanych elementów
38. [Sztuka] zespó? ?rodków artystycznych u?ytych przez artyst?
39. [Sztuka] wyraz zewn?trzny dzie?a sztuki
40. [Medycyna] stan sprawno?ci fizycznej b?d? psychicznej cz?owieka
41. [Medycyna] stan sprawno?ci fizycznej albo psychicznej cz?owieka
42. [Medycyna] stan sprawno?ci fizycznej lub psychicznej cz?owieka
43. [Sport] stan sprawno?ci organizmu osi?gni?ty na skutek treningu
44. sposób post?powania, zachowania si?
45. [Gastronomia] naczynie do pieczenia ciasta
46. [Technika] naczynie nadaj?ce kszta?t roztopionej masie plastycznej
47. [Filozofia] wed?ug Arystotelesa: istota poj?ciowa przedmiotu
48. [Filozofia] wed?ug Kanta: wk?ad umys?u do poznawanego przedmiotu
49. [Literatura] budowa wyrazu
50. [Technika] zespó? elementów drukarskich przygotowany do druku
51. kondycja sportowca
52. sprawność fizyczna
53. kondycja drużyny
54. kształt treści
55. kształtuje babkę
56. modelowy stan sprawności
57. nadaje kształt odlewowi
58. matryca, wzór
59. wzór, matryca
60. osiągana wskutek treningu
61. sportowiec o nią dba
62. szablon, sztanca, wykrój
63. szablon, wykrój, sztanca
64. wykrój, szablon, sztanca
65. wykrój, sztanca, szablon
66. sztanca, wykrój, szablon
67. wykrój, szablon
68. dobra warunkiem sukcesu

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła forma w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła forma: 2018-02-16

<< Zgłoś błąd w haśle forma >>

Hasło forma zostało do tej pory wyświetlone 13099 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła forma:
Admin, Butra, jolka, lesio33, marcjan, moda021, Tezeusz67., Zbig, garcia, nec1, zbychu

Komentarze do hasła "forma" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.01437 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2018 © Portal Krzyżówki Info