Użytkowników online: 19

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło kantor


Definicje krzyżówkowe hasła kantor na naszym serwerze:
1. [Religie] g?ówny ?piewak w synagodze
2. [Waluty] miejsce wymiany walut
3. [Waluty] punkt wymiany walut
4. [Sztuka] Tadeusz - malarz, grafik, scenograf, re?yser teatru Cricot 2
5. [Ekonomia] biuro fabryki, banku
6. [Technika] du?y stó? w sklepie, za którym stoj? sprzedaj?cy
7. [Religie] przodownik chóru lub solista w ko?cio?ach protestanckich
8. [Muzyka] ?piewak jak biuro
9. [Waluty] za pieni?dze da pieni?dze za pieni?dze
10. [Muzyka] muzyk prowadz?cy chór ko?cielny
11. [Ekonomia] instytucja po?rednicz?ca w jakich? transakcjach
12. [Religie] dawniej w ko?ciele protestanckim dyrygent chóru i organista
13. [Ekonomia] tam wymieni? z?ote na euro
14. kupisz tam obc? walut?
15. [Sztuka] Tadeusz, spektakl "Wielopole, Wielopole"
16. [Technika] kantorek
17. [Ekonomia] kancelaria kupca
18. [Gastronomia] lada, kontuar
19. [Ekonomia] gra w zielone
20. [Ekonomia] ?piewaj?ca kancelaria kupca?
21. [Muzyka] ?piewak ko?cielny
22. [Muzyka] ?piewak, kierownik chóru ko?cielnego
23. [Muzyka] naucza? ?piewu w szko?ach przyko?cielnych
24. [Ekonomia] przedstawicielstwo lub biuro handlowe
25. [Ekonomia] pot. lada sklepowa
26. [Ekonomia] biuro fabryki, przedsi?biorstwa, zak?adu
27. [Ekonomia] kancelaria kupca, bankiera
28. [Ekonomia] instytucja bankowca lub handlowa
29. [Ekonomia] przedstawicielstwo handlowe
30. [Waluty] tam leje za z?otówki
31. walutowy interes
32. [Waluty] biuro w?ród ?piewaków?
33. kiosk z walutami
34. [Ekonomia] punkt wymieniaj?cy walut?
35. ?piewaj?ce biuro
36. sklep z pieni?dzmi
37. sklep z walut?
38. [Ekonomia] tam dadz? ci koron?
39. [Muzyka] przest. dyrygent chóru, kapeli ko?cielnej
40. [Religie] przest. organista, ?piewak solista chóru w ko?ciele protest.
41. [Sztuka] Tadeusz (1915-1990),malarz grafik
42. [Ekonomia] eurobiznes
43. w nim wymienisz walut?
44. [Religie] w synagodze ?ydowskiej ?piewak,solista prowadz?cy zbiorowe mod?y
45. [Historia] Marian (1884 - 1942), dzia?acz narodowy na ?l?sku
46. [Ekonomia] miejsce, w którym mo?na wymieni? walut?
47. [Religie] dawniej w ko?ciele protestanckim: dyrygent chóru i organista
48. tam kupisz obc? walut?
49. [Geografia] osada le?na w województwie lubelskim, w powiecie ?ukowskim, w gminie ?uków
50. tam wymieniano walutę
51. Tadeusz..., malarz i reżyser

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła kantor w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła kantor: 2017-12-02

<< Zgłoś błąd w haśle kantor >>

Hasło kantor zostało do tej pory wyświetlone 8284 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła kantor:
Admin, garcia, lesio33, zuma, kawa, radzio, nec1, Jędrek, Tezeusz67., Butra, marcin, Zbig, zbychu, 12345, osoba2

Komentarze do hasła "kantor" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.47247 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2019 © Portal Krzyżówki Info