Użytkowników online: 120

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło korona


Definicje krzyżówkowe hasła korona na naszym serwerze:
1. [Waluty] waluta Czech
2. [Ubrania i moda] na g?owie miss
3. [Waluty] czeska waluta
4. [Botanika] cz??? drzewa
5. [Astronomia] i na drzewie i na s?o?cu
6. [Muzyka] fermata
7. [Medycyna] zwie?czenie dendrologiczno - stomatologiczne
8. [Historia] na królewskiej g?owie
9. [Zoologia] zwie?czenie poro?a jelenia w formie minimum trzech odnóg
10. [Medycyna] na g?owie lub z?bie
11. [Sport] klejnot X-lecia
12. [Technika] gzyms, poziomy pas wyst?puj?cy przed lico muru
13. [Technika] górna cz??? muru
14. [Sztuka] ?wiecznik w kszta?cie obr?czy z uchwytami na ?wiece
15. [Waluty] islandzka waluta
16. [Waluty] waluta jednego z pa?stw nad Dunajem
17. [Astronomia] królewska, czeska, s?oneczna...
18. [Historia] symbol w?adzy monarchy
19. [Gry] bryd?, pi?? honorów na jednym r?ku
20. [Literatura] ukoronowanie, zwie?czenie
21. [Literatura] uwie?czenie, szczyt
22. [Prawo i polityka] tron, majestat, królestwo, monarchia
23. [Botanika] drzewu z g?owy nie spadnie
24. [Waluty] waluta Czech i Danii
25. [Historia] na g?owie króla
26. [Zoologia] rogi jelenia
27. [Prawo i polityka] monarchia rz?dzona przez króla
28. [Prawo i polityka] w?adza monarsza
29. [Historia] dawniej: Polska (bez Litwy)
30. [Astronomia] nazwa gwiazdozbioru
31. [Botanika] cz??? ubarwiona kwiatu
32. [Sport] w bryd?u: as, król, dama, walet, dziesi?tka - w jednej r?ce
33. [Sztuka] wieniec jako symbol w?adzy lub m?cze?stwa, aureola
34. [Astronomia] ko?o ?wietlne otaczaj?ce s?o?ce podczas za?mienia
35. [Prawo i polityka] oznaka królewskiej albo ksi???cej godno?ci
36. [Gry] w bryd?u: 4 asy - w jednej r?ce
37. [Waluty] waluta czeska
38. [Historia] w?ród regaliów
39. na z?bie i na d?bie
40. [Waluty] szwedzka moneta
41. [Waluty] szwedzka SEK w kursach
42. [Waluty] waluta na g?owie
43. [Waluty] nakrycie g?owy w portfelu
44. [Astronomia] górna cz??? atmosfery S?o?ca
45. [Waluty] du?ska = 100 öre
46. [Astronomia] po?udniowa: gwiazdozbiór nieba po?udniowego
47. [Astronomia] pó?nocna: gwiazdozbiór nieba pó?nocnego
48. [Astronomia] s?oneczna: najwy?sza warstwa atmosfery S?o?ca
49. symbol królewskiej w?adzy
50. [Historia] na g?owie cesarza
51. na g?owie królowej
52. górna cz??? drzewa
53. symbol monarszej w?adzy
54. symbol w?adzy królewskiej
55. ma j? drzewo i z?b
56. ma j? z?b i drzewo
57. [Ubrania i moda] atef
58. [Ubrania i moda] na g?owie monarchy
59. [Zoologia] cierniowa w?ród rozgwiazd
60. górne rozga??zienie drzewa
61. kojarzy si? z królem
62. zdobi g?ow? króla
63. [Historia] kaszubski herb szlachecki
64. [Żeglarstwo] element samczych narz?dów genitalnych u motyli
65. [Geografia] wie? w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie D?bowa K?oda
66. [Geografia] miejscowo?? w hrabstwie Flagler na Florydzie w Stanach Zjednoczonych
67. wie?czy skronie króla
68. [Sport] Scyzory z Kielc
69. w kieszeni Czecha
70. symbol władzy monarchy
71. zdobi głowę króla
72. na głowie króla
73. część drzewa
74. na zębie i na dębie
75. drzewu z głowy nie spadnie
76. na głowie królowej
77. symbol królewskiej władzy
78. na głowie monarchy
79. w portmonetce Czeszki
80. ... stworzenia
81. ... stworzenia, podniośle o człowieku jako szczytowym osiągnięciu ewolucji
82. i na głowie, i w kieszeni
83. i w kieszeni, i na głowie
84. coś z insygniów króla
85. obok jabłka i berła
86. obok berła i jabłka
87. [Sport] Kevin, niemiecki bobsleista

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła korona w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła korona: 2019-07-15

<< Zgłoś błąd w haśle korona >>

Hasło korona zostało do tej pory wyświetlone 11671 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła korona:
Admin, jolka, lesio33, garcia, patryk18duch, qwerty, lecht, Butra, Zbig, Tezeusz67., ousik, Jędrek, marcin, petruspaulus, nec1, zetes, medyk, zbychu

Komentarze do hasła "korona" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.13407 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2019 © Portal Krzyżówki Info