Użytkowników online: 103

194.874 haseł

870.215 definicji

Słownik Krzyżówkowicza - hasła na literę H

L.p Hasło Popularna definicja Liczba definicji Ostatnia aktualizacja
3801 homocentryczny 1 2010-08-06
3802 homochroniczny 1 2010-08-06
3803 homodontyzm 2 2012-01-18
3804 homoepitaksja 1 2012-01-18
3805 homoerotyzm homoseksualizm 2 2012-01-18
3806 homofilia 1 2007-09-26
3807 homofobia 3 2012-01-18
3808 homofon homonim 4 2012-10-20
3809 homofonia 10 2017-11-12
3810 homofoniczny 1 2010-08-06
3811 homogamia 6 2017-11-12
3812 homogamiczny 1 2010-08-06
3813 homogen rzecz,istota jednorodna 4 2012-01-18
3814 homogenia 2 2012-01-18
3815 homogeniczność jednorodno?? 3 2010-08-06
3816 homogeniczny 4 2010-08-06
3817 homogenizacja ujednolicanie 3 2010-04-22
3818 homogenizator aparat tworz?cy emulsje 2 2010-04-22
3819 homogenizować 1 2010-08-06
3820 homogenizowanie miksowanie 1 2011-12-13
3821 homoglikany polisacharydy takie jak skrobia i celuloza 1 2016-08-04
3822 homografia 3 2018-03-28
3823 homograficzny 2 2010-08-06
3824 homogram 3 2017-03-19
3825 homojoj 1 2012-01-18
3826 homojotermia sta?ocieplno?? 3 2012-01-18
3827 homojotermiczny sta?ocieplny 1 2010-08-06
3828 Homolacs 1 2017-03-19
3829 Homole malowniczy wąwóz w Pieninach 5 2017-09-10
3830 homoliza 1 2007-05-29
3831 homolog szereg zwi?zków chemicznych ró?ni?cych si? o pewn? grup? atomów 3 2013-09-26
3832 homologacja 4 2018-07-18
3833 homologacyjny 1 2010-08-06
3834 homologi zwi?zki chemiczne nale??ce do jednego szeregu homologicznego 1 2007-05-29
3835 homologia 3 2017-11-12
3836 homologiczny 1 2010-08-06
3837 homologować 2 2010-08-06
3838 homolograficzny 1 2010-08-06
3839 homologumena 1 2008-03-17
3840 homomorfizm 1 2010-08-06
3841 homonim wyraz wieloznaczny 42 2015-03-19
3842 homonimia 3 2017-11-12
3843 homonimiczny 1 2010-08-06
3844 homonimika 1 2010-08-06
3845 homonimy 2 2011-03-17
3846 Homonnai 2 2009-11-01
3847 homoplazja 1 2008-12-09
3848 homopolimer 1 2007-05-29
3849 homosapiens cz?owiek rozumny 1 2014-04-02
3850 homosejsta 1 2010-08-06

[ 0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] [12 ] [13 ] [14 ] [15 ] [16 ] [17 ] [18 ] [19 ] [20 ] [21 ] [22 ] [23 ] [24 ] [25 ] [26 ] [27 ] [28 ] [29 ] [30 ] [31 ] [32 ] [33 ] [34 ] [35 ] [36 ] [37 ] [38 ] [39 ] [40 ] [41 ] [42 ] [43 ] [44 ] [45 ] [46 ] [47 ] [48 ] [49 ] [50 ] [51 ] [52 ] [53 ] [54 ] [55 ] [56 ] [57 ] [58 ] [59 ] [60 ] [61 ] [62 ] [63 ] [64 ] [65 ] [66 ] [67 ] [68 ] [69 ] [70 ] [71 ] [72 ] [73 ] [74 ] [75 ] [76] [77 ] [78 ] [79 ] [80 ] [81 ] [82 ] [83 ] [84 ] [85 ] [86 ] [87 ] [88 ] [89 ] [90 ] [91 ] [92 ] [93 ] [94 ] [95 ] [96 ] [97 ] [98 ] [99 ] [100 ] [101 ] [102 ] [103 ] [104 ]
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2018 © Portal Krzyżówki Info