Użytkowników online: 33

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło luz


Definicje krzyżówkowe hasła luz na naszym serwerze:
1. [Technika] wolne miejsce
2. [Technika] brak ?cisku
3. [Edukacja] nastrój swobody
4. [Technika] du?o miejsca
5. naturalno?? w zachowaniu
6. swoboda w zachowaniu
7. [Filozofia] swobodny tryb ?ycia
8. brak skr?powania
9. [Technika] przestronno??
10. [Technika] sporo miejsca lub czasu
11. [Technika] przestrze? mi?dzy dwiema wspó?pracuj?cymi cz??ciami maszyny
12. [Technika] odcinek lub k?t ja?owego ruchu jednej z dwóch wspó?pracuj?cych ze sob? cz??ci mechanizmu
13. [Technika] ja?owy bieg silnika
14. [Edukacja] m?odzie?owa swoboda
15. swobodfa, brak skr?powania
16. [Technika] bieg ja?owy w samochodzie
17. [Edukacja] zachowanie bez skr?powania
18. [Edukacja] wolny czas
19. [Edukacja] wolna chwila, laba
20. [Technika] potocznie odst?p, ?wiat?o, przerwa
21. [Technika] luka, wolna przestrze?, wolne miejsce
22. [Edukacja] naturalno??, spontaniczno??
23. [Edukacja] rozlu?nienie, swoboda zachowania
24. pogoda, równowaga ducha
25. [Edukacja] czas wolny od zaj??
26. [Technika] przestrze? mi?dzy przedmiotami
27. [Technika] przestrze? wolna
28. [Technika] miejsce wolne
29. [Technika] brak nacisku
30. [Technika] luka
31. [Edukacja] komfort psychiczny
32. [Wojsko] miejsce w szeregu wolne
33. [Technika] w kierownicy niebezpieczny
34. [Edukacja] rozlu?nienie, dekoncentracja
35. [Edukacja] niefrasobliwo??
36. [Literatura] beztroska, spokój
37. [Literatura] przestworze, dal, dystans
38. [Literatura] odleg?o??, przestwór, luzy
39. nieskr?powanie
40. przestronno?? w sposobie bycia?
41. [Edukacja] swoboda zachowanie
42. sposób ?ycia wspó?czesnej m?odzie?y
43. [Technika] ja?owy bieg w aucie
44. bieg ja?owy
45. brak ?cisku, swoboda
46. bieg ja?owy w aucie
47. bieg ja?owy silnika
48. du?o wolnego miejsca
49. swoboda zachowania
50. ró?nica mi?dzy ?rednic? otworu a ?rednic? wa?ka
51. du?o niezaj?tego miejsca
52. swobodne zachowanie
53. wolna przestrze?
54. miejsca a? nadto
55. [Technika] mierzony szczelinomierzem
56. [Filozofia] swoboda bycia
57. mi?dzy biegami w skrzyni biegów
58. [Geografia] miejscowo?? w gminie Lagos (Portugalia)
59. [Geografia] miejscowo?? w gminie Mourão (Portugalia)
60. [Technika] potoczne okre?lenie mar?y urz?dzenia telekomunikacyjnego
61. [Technika] przestrze? pomi?dzy dwoma elementami
62. czas wolny w godzinach pracy
63. sprawdzany szczelinomierzem
64. swoboda
65. sporo miejsca
66. swobodny czas
67. pe?ne odpr??enie
68. pe?ne odpr??enie psychiczne
69. swobodny styl bycia
70. du?o miejsca wokó?
71. wolna przestrzeń
72. przeciwieństwo ścisku
73. zachowanie bez skrępowania
74. brak skrępowania
75. dużo miejsca
76. bieg jałowy w aucie
77. dużo miejsca wokół
78. jałowy bieg silnika
79. brak ścisku
80. swoboda, brak skrępowania
81. brak skrępowania, swoboda
82. naturalność zachowania
83. swoboda ruchu
84. bieg jałowy motoru

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła luz w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła luz: 2018-11-13

<< Zgłoś błąd w haśle luz >>

Hasło luz zostało do tej pory wyświetlone 5503 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła luz:
Admin, garcia, lecht, medyk, adriano, Zbig, So, Butra, Dominek234, gusiu22, marcin, Jędrek, nec1, zbychu, osoba2

Komentarze do hasła "luz" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.03604 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2018 © Portal Krzyżówki Info