Użytkowników online: 43

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło nawa


Definicje krzyżówkowe hasła nawa na naszym serwerze:
1. [Religie] cz??? ko?cio?a
2. [Religie] boczna w ko?ciele
3. [Religie] mi?dzy prezbiterium a krucht?
4. [Religie] miejsce dla wiernych
5. [Religie] boczna cz??? ko?cio?a
6. [Religie] cz??? bazyliki
7. [Religie] cz??? ko?cio?a dla wiernych
8. [Religie] cz??? ko?cio?a mi?dzy prezbiterium a krucht?
9. [Żeglarstwo] dawniej o statku, okr?cie
10. [Religie] g?ówna lub boczna w ko?ciele
11. [Religie] g?ówna w ko?ciele
12. [Religie] wype?niona wiernymi
13. [Religie] dla wiernych
14. [Sztuka] tu? za krucht?
15. [Literatura] statek poetycko
16. [Sztuka] cz??? ?wi?tyni
17. [Religie] i w hali, i w ko?ciele
18. [Religie] cz??? ko?cio?a przeznaczona dla wiernych
19. [Technika] dawny statek
20. [Religie] za krucht?
21. [Religie] g?ówna i boczne w ko?ciele
22. [Żeglarstwo] ?aglowiec dawny
23. [Pojazdy] dawny okr?t
24. [Technika] dawny statek ?aglowy
25. [Sztuka] poprzeczna to transept
26. [Religie] w niej wierni podczas mszy
27. [Religie] cz??? wewn?trzna ko?cio?a
28. [Religie] obok kruchty
29. [Żeglarstwo] statek dawny
30. [Technika] cz??? budowli wewn?trzna
31. [Religie] przestrze? wewn?trz ko?cio?a
32. [Żeglarstwo] okr?t dawny
33. [Religie] w ko?ciele g?ówna
34. [Żeglarstwo] okr?t dawniej
35. [Żeglarstwo] nazwa statku, staropolska
36. [Religie] pomieszczenie mi?dzy prezbiterium a krucht?
37. [Żeglarstwo] nazwa okr?tu z XII-XV w
38. [Religie] boczna - w ko?ciele
39. [Żeglarstwo] statek wodny po staropolsku
40. [Żeglarstwo] okr?t
41. [Żeglarstwo] okr?t z XII i XV stulecia
42. [Religie] cz??? ko?cio?a, dla wiernych
43. [Religie] cz??? ko?cio?a zajmowana przez wiernych
44. [Religie] niejedna w ko?ciele
45. [Żeglarstwo] na morzu
46. [Religie] cz??? ko?cio?a, g?ówna
47. [Religie] boczna lub g?ówna w ko?ciele
48. [Religie] cz??? ko?cio?a lub dawny statek
49. [Religie] g?ówna, boczna lub poprzeczna w ko?ciele
50. [Żeglarstwo] jednostka p?ywaj?ca z XII-XV w przeznaczona do ?eglugi wy??cznie pod ?aglami
51. [Żeglarstwo] (?.) w wiekach ?rednich statek dwu- lub trzymasztowy o tona?u oko?o 600 ton
52. [Religie] cz??? fary
53. [Religie] poprzeczna w ko?ciele - to transept
54. [Religie] statek w ko?ciele
55. fragment ko?cio?a na falach
56. [Religie] cz??? wn?trza ko?cio?a dla wiernych
57. ?ód? w ?wi?tyni
58. okr?t dla wiernych
59. [Religie] przykryta sklepieniem w ko?ciele
60. [Żeglarstwo] dawniej o statku
61. [Religie] w ko?ciele dla wiernych
62. pa?stwowy statek
63. [Religie] du?y pokój ludzi dobrej woli
64. g?ówna lub boczna
65. dawna nazwa statku wodnego
66. starodawna nazwa statku
67. dawniejszy statek
68. dawna nazwa statku
69. g?ówna albo boczna
70. boczna albo g?ówna
71. boczna lub g?ówna
72. w ko?ciele boczna lub g?ówna
73. w ko?ciele boczna albo g?ówna
74. w ko?ciele g?ówna albo boczna
75. [Religie] na trasie prezbiterium - kruchta
76. dawno temu o statku
77. pe?na wiernych
78. [Religie] boczna w ?wi?tyni
79. [Żeglarstwo] staropolski statek
80. dawne okre?lenie okr?tu
81. boczna albo g?ówna w ko?ciele
82. boczna b?d? g?ówna w ko?ciele
83. g?ówna albo boczna w ko?ciele
84. g?ówna b?d? boczna w ko?ciele
85. boczna... w ko?ciele
86. [Religie] część kościoła, w której gromadzą się wierni
87. mo?e by? g?ówna
88. ko?cielny statek
89. dawny statek, okr?t
90. dawny okr?t, statek
91. miejsce dla wiernych w ko?ciele
92. przestarzale okr?t
93. ?redniowieczny statek
94. dawny statek lub cz??? ko?cio?a
95. dawny statek albo cz??? ko?cio?a
96. dawny statek b?d? cz??? ko?cio?a
97. cz??? ko?cio?a albo dawny statek
98. cz??? ko?cio?a b?d? dawny statek
99. statek z XV w.
100. staropolska nazwa okrętu
101. dawny okręt
102. środkowa lub boczna w kościele
103. środkowa albo boczna w kościele
104. środkowa bądź boczna w kościele
105. boczna lub środkowa w kościele
106. boczna albo środkowa w kościele
107. boczna bądź środkowa w kościele
108. dawny żaglowiec
109. boczna bądź główna w kościele
110. boczna lub główna w kościele
111. boczna albo główna w kościele
112. główna lub boczna w kościele
113. główna albo boczna w kościele
114. główna bądź boczna w kościele
115. średniowieczny statek
116. boczna w kościele
117. główna w kościele
118. środkowa w kościele
119. dawna nazwa okrętu
120. dawny statek lub część kościoła
121. dawny statek albo część kościoła
122. dawny statek bądź część kościoła
123. część kościoła lub dawny statek
124. część kościoła albo dawny statek
125. część kościoła bądż dawny statek
126. część kościoła jak kiedyś statek
127. część kościoła jak ongś statek
128. część kościoła jak ongi statek
129. część kościoła jak dawniej statek
130. pełna wiernych
131. transept w kościele

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła nawa w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła nawa: 2018-08-17

<< Zgłoś błąd w haśle nawa >>

Hasło nawa zostało do tej pory wyświetlone 39572 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła nawa:
Admin, garcia, lecht, radzio, Butra, werdinho, zbychu, marcin, marcepan, mikus.g, olson.olson21, Zbig, nec1, medyk

Komentarze do hasła "nawa" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.06072 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2019 © Portal Krzyżówki Info