Użytkowników online: 144

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło p


Definicje krzyżówkowe hasła p na naszym serwerze:
1. litera alfabetu
2. odpowiada spó?g?osce p
3. spó?g?oska wargowa, twarda, zwarta, bezd?wi?czna, ustna
4. [Matematyka] w greckim systemie liczbowym oznacza liczb? 100
5. [Edukacja] siedemnasta litera alfabetu greckiego
6. [Edukacja] litera greckiego alfabetu wymawiana wg pisowni fonetycznej j?zyka starogreckiego "rho"
7. [Edukacja] litera greckiego alfabetu wymawiana wg pisowni fonetycznej j?zyka nowogreckiego "ro"
8. [Fizyka] grecki symbol mezon, rezonans zawieraj?cy kwarki górne i dolne
9. [Fizyka] mezon po grecku rho, rezonans zawieraj?cy kwarki górne i dolne
10. [Fizyka] mezon po grecku ro, rezonans zawieraj?cy kwarki górne i dolne
11. [Ekonomia] grecki symbol w statystyce u?ywany do oznaczania rozmaitych miar zale?no?ci statystycznej
12. [Matematyka] grecki symbol wspó?czynnika korelacji Pearsona pomi?dzy
13. [Matematyka] grecki symbol wspó?czynnika korelacji rang Spearmana zmiennych losowych
14. [Fizyka] grecki symbol g?sto?ci masy w?a?ciwej
15. [Fizyka] grecki symbol stosunku masy substancji do zajmowanej przez ni? obj?to?ci
16. [Fizyka] grecki symbol wielko?ci charakteryzuj?cej przewodnictwo elektryczne materia?u
17. [Fizyka] grecki symbol oporno?ci w?a?ciwej
18. [Fizyka] grecki symbol oporu w?a?ciwego
19. [Fizyka] grecki symbol rezystywno?ci
20. [Fizyka] grecki symbol g?sto?ci ?adunku elektrycznego
21. [Fizyka] grecki symbol ilo?ci ?adunku elektrycznego na jednostk? wymiaru przestrzennego
22. [Ekonomia] w statystyce u?ywany do oznaczania rozmaitych miar zale?no?ci statystycznej
23. [Matematyka] wspó?czynnika korelacji Pearsona pomi?dzy zmiennymi
24. [Matematyka] wspó?czynnika korelacji rang Spearmana zmiennych losowych
25. [Fizyka] g?sto?? masy w?a?ciwej
26. [Fizyka] symbol wielko?ci charakteryzuj?cej przewodnictwo elektryczne materia?u
27. [Fizyka] symbol oporno?ci w?a?ciwej
28. [Fizyka] symbol oporu w?a?ciwego
29. [Fizyka] symbol rezystywno?ci
30. [Fizyka] symbol g?sto?ci ?adunku elektrycznego
31. [Fizyka] symbol ilo?ci ?adunku elektrycznego przypadaj?c? na jednostk? wymiaru przestrzennego
32. [Fizyka] symbol stosunku masy substancji do zajmowanej przez ni? obj?to?ci
33. [Chemia] symbol fosforu
34. [Chemia] ma liczb? atomow? 15
35. [Religie] skrót od "List ?w. Paw?a"
36. [Religie] jedna z ksi?g biblijnych, wchodz?ca w sk?ad Nowego Testamentu
37. [Edukacja] siedemnasta litera alfabetu greckiego wymawiana wg pisowni fonetycznej starogreckiej "rho"
38. [Edukacja] siedemnasta litera alfabetu greckiego wymawiana wg pisowni fonetycznej nowogreckiej "ro"
39. [Edukacja] po grecku rho litera z greckiego alfabetu
40. [Edukacja] po grecku ro litera z greckiego alfabetu
41. [Fizyka] grecki symbolu g?sto?? masy
42. [Fizyka] symbolu g?sto?? masy
43. [Edukacja] dwudziesta druga litera alfabetu polskiego

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła p w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła p: 2015-09-23

<< Zgłoś błąd w haśle p >>

Hasło p zostało do tej pory wyświetlone 9368 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła p:
Slotwinski, hiker, fsopolonez

Komentarze do hasła "p" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

1.30657 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2018 © Portal Krzyżówki Info